ANKARA İLİ KEÇİÖREN İLÇESİ 1. OLAĞAN KONGRE İLANI
09.05.2022

Memleket Partisi Ankara ili Keçiören ilçemiz 1. olağan kongresi 27/05/2022 tarihinde saat 14:00’de aşağıda belirtilen gündemle Kızlarpınarı Caddesi No:146/8 Keçiören/Ankara Adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28/05/2022 tarihinde aynı adreste saat 14:00’de aynı gündem ile çoğunluksuz olarak yapılacaktır.

Gündem:

  • Açılış
  • Saygı duruşu ve istiklal marşı
  • Kongre başkanlık kurulu seçimi (Başkan, Başkan yardımcısı, yazman)
  • Çalışma raporu ve hesap raporunun okunması. Görüşülmesi
  • Çalışma raporu ve hesap raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi
  • İlçe başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve II kongre Delegelerinin seçilmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış